Hva er klokka?

What time is it?

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

Er det bare jeg som aldri klarer og sove og hodet bare går totalt i spinn før jeg skal noe eller det er noe som skjer?

for hos meg så slår dette aldri feil, jeg ligger og vrir meg og hodet bare flyr gjennom alt mulig rart som kan være alt fra fortid til framtid de tingene jeg skal neste dag og generelt alt fra a-å og det er så sjuuuuukt iriterende.

altså ja nå er det mye som skjer og da….. eh.

jeg og Camilla skal se på 2 leiligheter i morgen og flytte inn i en av dem. den ene er i hov sentrum og den andre er i Gjøvik.

den i Gjøvik er ekstremt fin og ny opp puset og gir både meg og Camilla en stor og fin mulighet til og lære og bli utfordret for selv om jeg er 21 og hun er 37 så har ingen av oss fått lov og lært de grunnleggende tingene til egentlig det meste som har med voksen livet og gjøre av ting man vanligvis lærer når man vokser opp så vi har mye og lære.

leiligheten som er i Gjøvik er også lett tilgjengelig for alt av ting og gjøre og det vill gi oss mye muligheter når jeg ikke har førerkort og bil enda til og reise og utforske samt utfordre oss selv på alt fra og bli trygge på og ta buss og kollektiv transport uten og kjenne hjertet slår av angst oppi halsen og faktisk jobbe oss oppover til en bra og selvsikker utgave av oss selv.

leiligheten som er i hov er eldre og rett over en butikk så det vill være mye og tenke på med lyd og alt sånt, men det er også sentralt og i kjente omgivelser der vi har den kjente bygde sentrumen og de kjente folka i vår nære krets innen 10 minutter, og vi har gå avstand til alt, men vi får ikke muligheten til og kaste oss ut av komfort sonen og bare lære og prøve og feile og faktisk leve da vi begge har jeg vært fall inntrykk av at har levd et liv i en komfår sone som er trygg, men vi har ikke fått lov til og lære, feile og faktisk lært hva livet er fra starten av som alle andre som vokser opp i et normalt hjem med normale og gode foreldre har.

jeg tenker jo mye for og i mot for oss begge og er mest opptatt av hva Camilla føler og hva hun vill få det bra med, og hun vill selv også gå for Gjøvik for det gir oss veldig mange muligheter og jeg håper mest på at vi får den leiligheten i Gjøvik selv også.

så nå er det vell bare og krysse fingrene.

jeg og Camilla skal forresten flytte fordi jeg og Roy ikke er sammen lengere, men jeg velger inntil videre og holde det privat hvorfor det er slutt mellom oss.

🇬🇧

Is it just me who can never sleep and my head just spins completely before I have to do something or is something going on?

because with me this never goes wrong, I lie and twist and my head just flies through all sorts of strange things that can be everything from the past to the future the things I have to do the next day and generally everything from a to a and it’s so annoying.

so yes now there is a lot going on and then….. eh.

Me and Camilla are going to look at 2 apartments tomorrow and move into one of them. one is in the center of Hov and the other is in Gjøvik.

the one in Gjøvik is extremely nice and new, and gives both me and Camilla a great opportunity to learn and be challenged, because even though I’m 21 and she’s 37, neither of us has been allowed to learn the basics of basically most of what has to do with adult life and doing things you usually learn when you grow up, so we have a lot to learn.

The apartment in Gjøvik is also easily accessible for everything to do and it will give us a lot of opportunities when I don’t have a driver’s license and a car yet to travel and explore as well as challenge ourselves on everything from and become confident in and take the bus and public transport without and feel the heart beat of anxiety in the throat and actually work our way up to a good and confident version of ourselves.

the apartment that is in the courtyard is older and directly above a shop, so there will be a lot to think about with sound and everything like that, but it is also central and in familiar surroundings where we have the well-known built center and the well-known people in our close circle within 10 minutes, and we have distanced ourselves from everything, but we don’t get the opportunity to throw ourselves out of our comfort zone and just learn and try and fail and actually live because we both have the impression that we have lived a life in a comfortable zone that is safe, but we have not been allowed to learn, fail and actually learn what life is from the start like everyone else who grows up in a normal home with normal and good parents has.

I think a lot for and against for both of us and I’m mostly concerned with what Camilla feels and what she wants to feel good about, and she herself also wants to go for Gjøvik because it gives us a lot of opportunities and I mostly hope that we get that apartment in Gjøvik himself as well.

so now it’s probably just a matter of crossing your fingers.

by the way, me and Camilla are moving because me and Roy are no longer together, but I choose for the time being and keep it private why it’s over between us.

Lagt ut den

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s