Går ut i sykmelding/ tidlig mamma permisjon fra denne uka.

Goes out on sick leave/early maternity leave from this week.

Les under 🇧🇻 for Norsk.

Les under 🇬🇧 for Engelsk.

Jeg skal på jobben i dag for og skrive papirene på tidlig mamma permisjon.

Jeg er sliten og sover ekstremt mye om dagen og siden jeg nå er i 3. Trimester i graviditeten så kan jeg sykmelde meg eller gå ut i tidlig permisjon som det heter.

Jeg ønsker og kan egentlig fortsatt jobbe, men jeg trives ikke i den varige tilrettelagte jobben jeg har og nå som arbeids miljøet blant kolegaene der ikke er som det burde på en arbeids plass så velger jeg og gå ut i permisjon nå og bruke det neste året hjemme med Alex til og kunne gå ut i en ordinær jobb eller inn på skole for og få karakterer og en ut danning når Alex begynner i Barnehagen.

Jeg har altid vært et menneske som liker og jobbe og brenner for og ha yrkesstolthet og utføre en best mulig jobb i den jobben og yrket jeg er ansatt i uavhengig av hva det måtte være så lenge jeg trives og har noe og gå til som gjør at hverdagen kan gå rundt økonomisk, men også psykisk og fysisk. For og bare gå hjemme eller ha et arbeidsmiljø på jobb en ikke trives i er ikke noe for noen over lang tid.

Så jeg er sliten på grunn av svangerskapet, men mest er jeg sliten psykisk av og jobbe i det arbeidsmiljø nede på det som igrunn er jobben min nå, men jeg tenker at selv om jeg ufrivillig ikke har karakterer i noen fag fra hele grunnskolen så skal ikke det stoppe meg fra og få en helt ordinær jobb jeg trives i og som jeg vet jeg kan jobbe med i lang tid fremover for nå er jeg egentlig så sinnsykt lei av og la fortiden styre mine valg for fremtiden og det siste jeg må gjøre for min egen del for og bryte den etterfølgeren fra fortiden er og klare en utdanning eller få de kursene jeg kan få for og jobbe med det jeg har mulighet til og ønsker. Jeg trives veldig godt i mange ulike yrkes områder, men det er noen av dem som ikke passer inn med et familie liv med små barn i vente så da velger jeg alt for barna å jeg kan gå til noe jeg trives med og heller jobbe meg opp mot drømme jobben når den tid passer inn så lenge vi kan få ting til og gå rundt i hverdagen og barna har det bra så er jeg fornøyd.

🇬🇧

I am going to work today to write the papers for early maternity leave.

I am tired and sleep extremely much during the day and since I am now in the 3rd trimester of my pregnancy, I can register sick or go on early leave as it is called.

I really want and can still work, but I don’t feel comfortable in the permanent arranged job I have and now that the work environment among my colleagues there is not as it should be in a workplace, so I choose to go on leave now and spend the next year at home with Alex to be able to go into a normal job or go to school to get grades and an education when Alex starts his first year in kindergarten.

I have always been a person who likes and works and is passionate about and has professional pride and performs the best possible job in the job and the profession I am employed in, regardless of what it may be as long as I enjoy myself and have something to go to that makes that everyday life can go around financially, but also psychologically and physically. Because just going home or having a working environment at work that you don’t enjoy is not something good for anyone for a long time.

So I’m tired because of the pregnancy, but mostly I’m mentally tired from working in the working environment at what is basically my job now, but I think that even if I involuntarily don’t have grades in any subjects from primary school, I should don’t let that stop me from getting a completely ordinary job that I enjoy and that I know I can work with for a long time to come, because now I’m really so sick of letting the past rule my choices for the future and the last thing I have to do for my own part for and breaking that successor from the past is to manage an education or get the courses I can get for and work with what I have the opportunity to and want. I am very happy in many different professional areas, but there are some of them that do not fit in with a family life with small children waiting, so then I choose everything for the children and I can go to something I enjoy and rather work my way up towards my dream job when the time is right, as long as we can get things done and go about our daily lives and the children are well, then I’m happy.

Lagt ut den

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s